About us


21a0a364-927d-4e0f-8ae6-216cac75a388

  • Svenska Tennisförbundet

  • SvTF bildades den 26 november 1906 och har till uppgift handlägga för tennissportens gemensamma angelägenheter samt att verka för tennisens utveckling i Sverige. Dessutom främjar och samordnar vi svensk tennis i internationella sammanhang.

  •  http://www.tennis.se
  •  info@tennis.se
  •  010-4440410